«   »
Zdjęcie 16
Symboliczny nagrobek, mauzoleum Potockich z XIX wieku.
Maj 2017r.