« 

 »

Zdjęcie 12
Ogród barokowy w barwach jesieni
Październik 2010r.