« 

 »

Zdjęcie 45
Ulica Prosta
Październik 2014r.