« 

 »

Zdjęcie 21
Plac Bankowy
Październik 2012r.