« 

 »

Zdjęcie 15
Ulica Kusocińskiego
Październik 2011r.