« 

 »

Zdjęcie 5
Odbicie zamku od lustra wody Kanału Piaseczyńskiego
Październik 2010r.