«   »
Zdjŕcie 21
Rze╝by w Ogrodzie Saskim
Pa╝dziernik 2011r.