« 

 »

Zdjęcie 8
Widok z ulicy Sokolej
Luty 2016r.