«   »
Zdjęcie 2
Południowa fasada Pałacu na Wodzie
Listopad 2009r.